OK

حوزه نفت و گاز فن آوران پارسیان

شرکت فن آوران پارسیان بر اساس راهبرد اصلی خود مبنی بر نوآوری و ایجاد ارزش برای مشتریان، ضمن تحلیل نیاز صنعت نفت و شناسایی گلوگاه های مورد نیاز و بر پایه امکانات، توانمندی ها و قابلیت های خود ضمن تعیین اهداف راهبردی، نسبت به ایجاد اولین هلدینگ ساخت تجهیزات صنعت نفت اقدام نموده است. این اقدام و عملکرد مبتنی بر برنامه، باعث گردیده که شرکت فن آوران پارسیان در حال حاضر بعنوان یکی از شرکای تجاری مورد اعتماد صنعت نفت در حوزه تجهیزات با سطح فن آوری بالا مطرح و فعال گردد.

طراحی و پیاده سازی ساختار اولین هلدینگ صنعتی در سطح کشور باعث گردیده که این شرکت بتواند به تدریج جایگزین مطمئن شرکت های معتبر خارجی گردد .  اطمینان تولید کنندگان داخلی و تامین کنندگان در قالب شبکه ایجاد شده با همراهی مراکز علمی و پژوهشی در کنار دفاتر طراحی ایجاد شده، نوید بخش روزهای روشن و آینده دار می باشد. دیری نخواهد پائید که این ساختار در حوزه صادرات نیز فعالیت های خود را شروع نماید.

انعقاد قرارداد طراحی و ساخت تعداد 14 دستگاه دکل حفاری خشکی، بعنوان بزرگترین قرارداد ساخت تجهیزات صنعت نفت از بدو پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی تا کنون با کنسرسیوم سازندگان و برنامه ریزی انجام شده بمنظور رسیدن به عمق ساخت داخل 70٪ بر اساس سیاست های وزارت محترم نفت، باعث گردیده است تا در آینده ای نزدیک اولین شبکه ملی تولید تجهیزات حفاری در کشور فعال و محصولات این شبکه در اختیار وزارت محترم نفت و دیگر بخشها قرار گیرد.

"Fanavaran Parsian","Mechanical Seal","مکانیکال سیل","فن آوران پارسیان","ولو","Valve","Completion","Perforation","Wellhead","ESP","مشبک کاری","رشته تکمیلی""