OK

حوزه CNG فن آوران پارسیان

شرکت فن آوران پارسیان با نگرشی تخصصی و راهبردی به صنعت CNG، در سال 1382 به عرصه صنعت انرژیهای جایگزین گام نهاد. اهتمام ویژه به سه عامل کیفیت، نوآوری و کسب رضایت مشتریان، شالوده حرکت این شرکت به سوی درخشش در این صنعت نو پا است. چنانچه از ابتدا در مشارکت با شرکت BRC ایتالیا در تولید قطعات کیتهای گازسوز، هدفگذاری بلند و مطمئنی جهت دستیابی به کیفیت برتر پایهگذاری نمود. در طی مسیر تعالی، فنآوران پارسیان شاهد موفقیتهای فراوانی بوده است که برای نمونه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

·   دستیابی به سهم 65 درصدی بازار بزرگ CNG ایران

·   ایجاد بزرگترین شبکه تبدیل کارگاهی در سراسر کشور

·   موفقیت در صادرات قطعات  CNG

اکنون با اتخاذ راهبرد تنوع‌بخشی به محصولات تولیدی در صنعت رو به پیشرفت CNG، فنآوران پارسیان به حضور موثر در بازارهای جهانی میاندیشد.