OK

·        پروژه‌های اجرا شده

-        راهبری خط پردازش 1000 تنی (S4-S5) و طراحی و اجرای خط پالایش کود کمپوست با مدیریت پسماند تهران

-        طراحی و اجرای سیستم گرماتاب و بهینه سازی مصرف انرژی در چندین کارخانه تولیدی

-        طراحی و اجرای خط تولید گرانول از پسماند شهری

-        طراحی و اجرای طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی بیمارستان شهید چمران

-        بومی سازی و تولید قطعات کلیدی نیروگاه‌های تولید برق

-        اجرای سیستم های آبگرمکن و روشنایی پیرامونی خورشیدی

  

·        پروژه‌های در دست اجرا

-        راهبری خطوط پردازش 1000 تنی (S6-S7) ، تولید کود کمپوست و کود گرانول از پسماند شهری با مدیریت پسماند تهران

-        طراحی و اجرای سیستم گرماتاب و بهینه سازی مصرف انرژی در چندین کارخانه تولیدی

-        طراحی، نصب و راه اندازی خطوط پردازش، پالایش و گرانول از پسماند شهری در شهرستان همدان

-        طراحی، نصب و راه اندازی خطوط پردازش و پالایش پسماند شهری در شهرستان اراک

 

معرفی

توانمندی ها

پروژه ها و محصولات

اطلاعات تماس