OK

پروژه های حوزه سی ان جی فن آوران پارسیان

دوگانه سوز نمودن 200،000  دستگاه خودرو

با عنایت به شرایط خاص حاکم بر کشور و لزوم توسعه سوخت های جایگزین، پروژه تبدیل 200 هزار دستگاه خودروی عمومی  بنزینی به دو گانه سوز به روش تبدیل کارگاهی به شرکت فن آوران پارسیان واگذار گردید. توانمندی این شرکت در طراحی و مهندسی  تجهیزات، برخورداری از شبکه تامین گسترده و مجموعه کارگاههای چهل گانه در سراسر کشور جهت نصب، تست و تعمیرات، این امکان را فراهم نموده است که زنجیره ارزش در حوزه تبدیل کارگاهی به صورت کامل پوشش داده شود و همانند پروژه های پیشین، رضایت کارفرمایان و مشتریان حاصل گردد.

کارفرما: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

موضوع پروژه: مهندسی، ساخت و تامین و نصب قطعات، مدیریت پروژه، خدمات پس از نصب

شروع پروژه: 1399


دوگانه سوز نمودن 520،000  دستگاه خودرو

تضمین امنیت انرژی خصوصاً در بخش حمل و نقل وکاهش وابستگی به سوختهای وارداتی سبب شد پروژه ای ملی و با گستره ای به پهنه ایران در دستور کار قرار گیرد.اجرای موفقیت آمیز پروژه تبدیل 25،000 دستگاه خودرو ، موفقیت در تولید داخلی مجموعه کیت با کیفیت برتر و توان تجهیز کارگاههای تبدیل مطابق با استانداردهای ملی و جهانی پیشینه ای مناسب جهت انتخاب شرکت فن آوران پارسیان به مدیریت این پروژه عظیم گردید.

کارفرما: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

موضوع پروژه: مهندسی، ساخت و تامین و نصب قطعات، مدیریت پروژه، خدمات پس از نصب

شروع پروژه: 1385                   پایان پروژه: 1391

دستاوردهای اجرای پروژه:

·    ایجاد بزرگترین شبکه کارگاهی کشور با تجهیز بیش از 80 کارگاه تبدیل در سرتاسر کشور

·    کسب رتبه سوم بزرگترین تولید کننده خودروهای گازسوز جهان برای کشور با ایفای نقش 65 درصدی در بخش تبدیل کارگاهی

·    ایجاد قابلیت صادرات قطعات کیت گاز سوز به بازارهای منطقه


دوگانه سوز نمودن 25،000 خودرو

تحقیقات و تامین تکنولوژی ،  مدیریت پروژه (ساخت و نصب) و خدمات پس از نصب

شروع پروژه: 1382                   پایان پروژه: 1385

اهمیت پروژه: گاز طبیعی فشرده (CNG) بعنوان سوختی پاک و کم هزینه با ذخیره مطمئن از اوایل دهه 80 جای خود را در سبد انرژی بخش حمل و نقل باز نمود.پایه گذاری و گسترش یک صنعت نیازمند ملاحظات فراوانی است که از آن جمله می توان به گزینش تکنولوژی ، یافتن تکنولوژیست مطمئن و دیرپا و فرهنگ سازی کاربری آن تکنولوژی اشاره نمود.

شرکت فن آوران پارسیان بعنوان یکی از پیشگامان این صنعت در ایران با انتخاب شرکت BRC M.T.M.srl بعنوان همکار گامی استوار در پیمایش این مسیر برداشته است.

دستاوردهای پروژه: داخلی نمودن ساخت قطعات اصلی انتخاب و آموزش کارگاههای تبدیل CNG انتقال تکنولوژی ساخت قطعات کیت