OK
توانمندی های فن آوران پارسیان در حوزه نفت و گاز

توانمندی های حوزه نفت و گاز فن آوران پارسیان:

 طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی پروژه ها بصورت  EPCF و EPC

بومی سازی انواع تجهیزات استراتژیک صنعت نفت کشور

طراحی، ساخت و تعمیر پمپ های فرازآوری ESP  (Electrical Submersible Pumps) و SRP

طراحی و ساخت رشته تکمیلی درون چاهی 5،000 و 10،000 پوندی و ابزارهای رانش

طراحی و ساخت انواع مکانیکال سیل و روتاری جوینت (Mechanical Seals and Rotary Joints)

طراحی و ساخت انواع گلوله و Gun های مشبک کاری چاه های نفت (Perforation Facilities)

طراحی و ساخت PSV  و Control Valve و Gate Valve

طراحی و ساخت تجهیزات سرچاهی

طراحی، ساخت و نصب انواع مخازن ذخیره (سقف ثابت و سقف شناور ) ، مخازن کروی و جدا کننده ها


"Fanavaran Parsian","Mechanical Seal","مکانیکال سیل","فن آوران پارسیان","ولو","Valve","Completion","Perforation","Wellhead","ESP","مشبک کاری","رشته تکمیلی""