OK

توانمندی های حوزه نفت و گاز فن آوران پارسیان:

1.      طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی پروژه ها بصورت  EPCF و EPC

2.      مدیریت اجرای پروژه ها به صورت MC

3.      بومی سازی انواع تجهیزات کلیدی در صنایع استراتژیک

4.      طراحی و ساخت دکل حفاری خشکی

5.      طراحی و ساخت SKID سکوهای حفاری دریایی

6.      طراحی و ساخت PSV  و Control Valve و Gate Valve

7.      طراحی و ساخت رشته تکمیلی درون چاهی 5،000 و 10،000 پوندی و ابزارهای رانش

8.      ساخت و تعمیر انواع پمپ های فرازآوری ESP و SRP

9.      طراحی و ساخت انواع گلوله و Gun های مشبک کاری چاه های نفت (Perforation Facilities)

10. طراحی و ساخت تجهیزات سرچاهی

11. طراحی، ساخت و نصب انواع مخازن ذخیره (سقف ثابت و سقف شناور ) ، مخازن کروی و جدا کننده ها

12. طراحی و ساخت تفکیک گرهای دوفازی سرچاهی

13. طراحی و ساخت شیر اطمینان فضای حلقوی (Packer)

14. طراحی و ساخت Packing Element

15. طراحی و ساخت انواع شیرهای صنعتی، فلنج ها و آداپتورها

16. ساخت اجزای داخلی توربوکمپرسورهای تقویت فشار گاز"Fanavaran Parsian","Mechanical Seal","مکانیکال سیل","فن آوران پارسیان","ولو","Valve","Completion","Perforation","Wellhead","ESP","مشبک کاری","رشته تکمیلی""

معرفی

توانمندی ها

پروژه هاو محصولات

اطلاعات تماس