OK

توانمندی های حوزه محیط زیست و انرژی:

1.      بهینهسازی مصرف انرژی :

-        طراحی و احداث کارخانجات تولید بیواتانول

-        احداث نیروگاههایCHP

-        طراحی و استقرار تجهیزات گرماتاب

-        مشاوره بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی در بخش صنعت

-        تعیین پتانسیل صرفه جویی مصرف انرژی در واحدهای صنعتی

-        ارزیابی فنی و اقتصادی به منظور سرمایه گذاری و کاهش مصرف انرژی واحدهای صنعتی

-        نصب تجهیزات تاسیساتی عمومی از جمله مبدل های حرارتی ، بویلر، کمپرسور، چیلر و...

-        تولید لامپ های LED

 

2.       مدیریت پسماند :

-        طراحی مفهومی، پایه، تفصیلی و اجرایی نیروگاه زباله سوز

-        تولید انرژی الکتریکی از انواع پسماند

-        تولید گاز از انواع پسماند

-        تولید سوخت جامد از پسماند ( R.D.F )

-        طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی خطوط پردازش کود آلی (کمپوست و گرانول)

-        طراحی و تجهیز خطوط استحصال بیوگاز از پسماند (LFG)


معرفی

توانمندی ها

پروژه ها و محصولات

اطلاعات تماس